GÁI LÀNG VỀ VỚI ĐỒNG SEN

Người trên phố thị ồn ào
Người trên miền núi xôn xao gió ngàn
Nay về thăm lại đồng làng
Mênh mông sen, lúa nồng nàn sắc hương.
Gót sen dạo bước bờ mương
Nhớ về một thưở thân thương cấy cày
Nhớ mùa hạ nắng cháy tay
Mất mùa, bão lụt mắt cay mẹ buồn.
Bóng cha cày ruộng mưa tuôn
Đồng làng mưa lũ cánh chuồn trong veo
Thương quê sao chẳng hết nghèo
Chiến tranh Đảng gọi chị theo cờ hồng…
Nay về thăm lại cánh đồng
Bên đồng đội dưới cờ hồng năm nao
Lung linh sen vẫy, sen chào
Cánh cò chở nắng, chênh chao sáo diều.
Trái tim muốn nói bao điều
Gửi vào trong gió tình yêu Vân Đài !
Có thể là hình ảnh về 11 người
Có thể là hình ảnh về 13 người
Có thể là hình ảnh về 8 người
Có thể là hình ảnh về 10 người
Bài và ảnh Đặng Văn Ngoạn